Utbildning

Att föreläsa och undervisa är ett beprövat sätt att överföra kunskap. Vi tror på det personliga mötet, där erfarenheter och nyanser kan lyftas fram och där deltagarna ges möjlighet till aktivt interagerande.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:
➢ Konflikthantering
➢ Person- och resesäkerhet
➢ Krisledning