SÄKERHETSCHEF

Den förändrade problembilden i samhället gör att arbetsmiljö och säkerhet blir allt angelägnare för företag, organisationer och privatpersoner. Då behoven kan variera över tid erbjuder vi möjligheten att anlita en erfaren säkerhetschef på konsultbasis.