Personsäkerhet.

Den förändrade samhällsbilden innebär att hot och våld mot enskilda individer ökar samtidigt som stödet från rättsväsendet minskar.
Zennium har tagit fram ett modernt personsäkerhetsprogram vars syfte är att öka både den faktiska säkerheten men även den upplevda tryggheten för våra kunder.